Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Τι είναι ο δείκτης προστασίας (SPF) ;

O παράγοντας αντηλιακής προστασίας, ή SPF (Sun Protection Factor) όπως είναι η διεθνής του ονομασία, δηλώνει το βαθμό προστασίας που παρέχει το αντηλιακό από την ακτινοβολία UVB.

Χωρίς τη χρήση αντηλιακού, η έκθεσή μας στον ήλιο είναι ασφαλής μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που, ανάλογα με τον τύπο της επιδερμίδας και τις αντοχές της, κυμαίνεται από 5 έως 30 λεπτά. Πολλαπλασιάζοντας το δείκτη προστασίας του αντηλιακού (SPF) με το προσωπικό μας χρόνο αντοχής στον ήλιο χωρίς προστασία, προκύπτει ο συνολικός χρόνος κατά τον οποίο μπορούμε να εκτεθούμε με ασφάλεια στον ήλιο.

Πιο απλά, ο δείκτης προστασίας είναι ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας του χρόνου φυσικής αυτοπροστασίας του δέρματος.

Να ένα απλό παράδειγμα: έστω ότι το δέρμα σας κοκκινίζει φυσιολογικά, χωρίς αντηλιακή προστασία, μετά από 20 λεπτά έκθεσης στον ήλιο. Αν επιλέξετε αντηλιακή προστασία με δείκτη 10 (SPF 10), το δέρμα σας θα εμφανίσει το ίδιο κοκκίνισμα μετά από:
20 λεπτά χ 10, δηλαδή μετά από 200 λεπτά.

Παρ’ όλα αυτά, η επάλειψη με αντηλιακό πρέπει να επαναλαμβάνεται τακτικά και ειδικότερα μετά από εφίδρωση, σκούπισμα και κολύμπι.
Όμως, όπως ήδη τονίσαμε, το SPF ορίζει τον δείκτη προστασίας από την ακτινοβολία UVB και όχι από τη UVA.

Η αξιολόγηση της προστασίας από την ακτινοβολία UVA γίνεται με εργαστηριακή μέτρηση in vitro, που υπολογίζει το δείκτη προστασίας σε συνάρτηση με το SPF (προστασία από την ακτινοβολία UVB).
Για να είναι αποτελεσματική η προστασία και από τους δύο τύπους ακτινοβολίας (UVA & UVB), ο δείκτης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της προστασίας από την ακτινοβολία UVA, θα πρέπει να ισοδυναμεί τουλάχιστον με το 1/3 του δείκτη SPF*.

Με άλλα λόγια, αν ένα αντηλιακό έχει δείκτη προστασίας SPF 30 για την ακτινοβολία UVB, o αντίστοιχος δείκτης για την ακτινοβολία UVA θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10.

Ακολουθεί πίνακας με τους διαθέσιμους δείκτες και τα διαφορετικά επίπεδα προστασίας που μπορεί να προσφέρει ένα αντηλιακό, βάσει του δείκτη SPF*:

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (SPF)                            ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
                 6, 10                                                                          Χαμηλό

              15, 20, 25                                                                      Μεσαίο

               30, 50                                                                            Υψηλό

                 50+                                                                           Πολύ υψηλό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...