Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Φυσικό Αέριο

  1. Τι είναι το φυσικό αέριο;

Αέριο καύσιμο που υπάρχει στη φύση, αποτελούμενο κατά βάση από μεθάνιο CH4 το οποίο είναι άχρωμο, άοσμο και ελαφρύτερο από τον αέρα και σε μικρότερες αναλογίες από άλλα αέρια, όπως αιθάνιο και βαρύτερους υδρογονάνθρακες καθώς και μη-καύσιμα αέρια όπως το άζωτο. Οι αναλογίες των συστατικών ποικίλουν ανάλογα με την προέλευση. Με τον όρο φυσικό αέριο, γενικά, νοείται το αέριο καύσιμο που εξάγεται από τη γη και μεταφέρεται με αγωγούς σε αέρια κατάσταση, μέχρι τα σημεία κατανάλωσής του. Το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο, άρα η διαθεσιμότητά του εξαρτάται από την επάρκεια των κοιτασμάτων (οι σημερινές προβλέψεις είναι για 70 - 100 χρόνια). Δεν πρέπει να σχετίζεται με το υγραέριο που είναι συνήθως παράγωγο καύσιμο της διύλισης του αργού πετρελαίου, επομένως η διαθεσιμότητά του εξαρτάται από την παραγωγική ικανότητα των διυλιστηρίων.

2. Σε τι διαφέρει το φυσικό αέριο που προέρχεται από τη Ρωσία από αυτό τηςΑλγερίας,ή από αλλού;
 Ανάλογα με την προέλευσή του διαφέρουν οι αναλογίες των συστατικών του.
3. Γιατί το φυσικό αέριο χαρακτηρίζεται ως «καθαρό» καύσιμο;
 Το φυσικό αέριο όταν καίγεται δεν εκπέμπει σκόνη ή καπνό ενώ τα μεγέθη των εκπεμπομένων ρύπων (διοξειδίου του άνθρακα CO2, οξειδίων του θειου SOx και οξειδίων του αζώτου NOx) είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα (κάρβουνο, μαζούτ, ντίζελ)

 4. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση φυσικού αερίου;

 Εκτός από τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, η χρήση φυσικού αερίου συνεπάγεται αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση της ενέργειας.

 5. Τι θα γίνει αν τα αποθέματα φυσικού αερίου εξαντληθούν;

Τα βεβαιωμένα αποθέματα φυσικού αερίου επαρκούν για παγκόσμια κατανάλωση πάνω από 70 χρόνια, ενώ υπάρχουν άλλα -μη βεβαιωμένα- κοιτάσματα, τα αποθέματα των οποίων επαρκούν για 200 χρόνια.

6. Γιατί το φυσικό αέριο έχει οσμή;

 Το φυσικό αέριο είναι άοσμο, όμως κατά την επεξεργασία προστίθεται τεχνητή χημική οσμή έτσι ώστε να εντοπίζονται γρήγορα τυχόν διαρροές.

 7. Το φυσικό αέριο είναι επικίνδυνο;

 Το φυσικό αέριο, εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, δεν είναι επικίνδυνο. Σε περίπτωση διαρροής σε ανοικτό χώρο το φυσικό αέριο διαχέεται στην ατμόσφαιρα καθώς είναι ελαφρύτερο από τον αέρα. Για να δημιουργηθεί έκρηξη θα πρέπει να υπάρξει διαρροή σε κλειστό χώρο, όπου το φυσικό αέριο θα ανακατευτεί με το οξυγόνο και στη συνέχεια το μίγμα θα έρθει σε επαφή με σπίθα από φλόγα. Παρά ταύτα το φυσικό αέριο αναφλέγεται μόνο σε περιεκτικότητα 5% έως 15% κατ’ όγκο το οποίο σημαίνει ότι πιο αραιά ή πιο πυκνά μίγματα δεν μπορούν να δημιουργήσουν έκρηξη.

 8. Το φυσικό αέριο και το υγραέριο βουτάνιο ή προπάνιο είναι το ίδιο;

Όχι, το φυσικό αέριο προέρχεται από κοιτάσματα, ενώ το υγραέριο βουτάνιο ή προπάνιο είναι παράγωγο καύσιμο από τα διυλιστήρια για αυτό και απαιτείται διαφορετικό εξοπλισμός από τους καταναλωτές για την καύση τους.

 9. Το φυσικό αέριο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι το ίδιο;

 Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ ή Liquefied Natural Gas - LNG) είναι φυσικό αέριο που ψύχεται σε θερμοκρασία –160ο C, προκειμένου να υγροποιηθεί. Έτσι, διευκολύνεται η μεταφορά του με δεξαμενόπλοια αφού καταλαμβάνει πολύ μικρότερο όγκο για να αποθηκευτεί.

 http://www.prometheusgas.gr/faq.asp?cid=44&lang=2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...