Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Καρδιαγγειακό Σύστημα

Το καρδιαγγειακό σύστημα είναι ένα δίκτυο, που η λειτουργία του εξυπηρετεί δύο βασικούς σκοπούς: Ο ένας είναι η απελευθέρωση οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών σε όλα τα όργανα του ανθρώπινου σώματος και ο άλλος η απομάκρυνση των άχρηστων προϊόντων του μεταβολισμού απο τους ιστούς. Τα βασικά μέρη του καρδιαγγειακού συστήματος είναι η καρδιά και το κυκλοφορικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από πολλά μεγάλου και μικρού εύρους αγγεία (αρτηρίες, φλέβες, τριχοειδή) που μεταφέρουν το αίμα σε όλο το σώμα.
Η ΚΑΡΔΙΑ
Η καρδιά είναι το κεντρικό όργανο του όλου συστήματος. Είναι μια μυϊκή αντλία μεγέθους μεγάλης γροθιάς και ζυγίζει 300-400 γραμμάρια. Βρίσκεται μέσα στην κοιλότητα του θώρακα, ανάμεσα στο δεξιό και αριστερό πνεύμονα, ακριβώς πίσω και αριστερά από το στέρνο. Ο μύς της καρδιάς λέγεται μυοκάρδιο και για λόγους προστασίας καλύπτεται απο μια μεμβράνη, το περικάρδιο. Εσωτερικά η καρδιά καλύπτεται απο το ενδοκάρδιο και χωρίζεται σε 4 κοιλότητες: δεξιό κόλπο, δεξία κοιλία που επικοινωνούν μέσω της τριγλώχινας βαλβίδας και αριστερό κόλπο, αριστερή κοιλία που επικοινωνούν μέσω της μιτροειδούς βαλβίδας. Οι κόλποι χωρίζονται μεταξύ τους (χωρίς να επικοινωνούν) απο το μεσοκολπικό διάφραγμα, ενώ οι κοιλίες αντίστοιχα απο το μεσοκοιλιακό διάφραγμα.
ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Είναι ένα δίκτυο αγγείων το οποίο διακλαδίζεται σε όλα τα όργανα και τους ιστούς του σώματος και έχει σαν αποστολή τη μεταφορά του αίματος. Αποτελείται απο τις αρτηρίες (οξυγονωμένο αίμα) και τις φλέβες (ακάθαρτο αίμα με τοξικούς μεταβολίτες). Διακρίνεται σε μεγάλη ή συστηματική κυκλοφορία (αριστερός κόλπος, μιτροειδής βαλβίδα), αριστερή κοιλία, (αορτική βαλβίδα), αορτή, (όργανα), τριχοειδή, άνω/κάτω κοίλη φλέβα, δεξιό κόλπος, (τριγλώχινα βαλβίδα), δεξιά κοιλία και σε μικρή ή πνευμονική κυκλοφορία (δεξιά κοιλία, (πνευμονική βαλβίδα), πνευμονική αρτηρία, (ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ), 4 πνευμονικές φλέβες, αριστερός κόλπος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...